Updates

Op      24-04-2007      is de website “ www.stamboom-boverhoff.nl “ de lucht ingegaan.

20-09-2007    Familie uit Zuid-Afrika gevonden en toegevoegd.    

14-10-2007  Nakomelingen van Fetje gevonden. Naams geschiedenis bij gewerkt. 

23-10-2007  Nakomelingen gevonden van Parenteel Geert en bij Parenteel Jan  

            Jacobs.  

*      21-11-2007  Enkele foto’s geplaatst en datums bij gevoegd.  

*      28-11-2007  Nieuwe familieleden toegevoegd, inclusief geboorte- huwelijks- en                           

                           overlijdensdata. Ook hebben we een nieuwe stamvader gevonden nl; Stevens            

                                    Gerbrands, geboren in Suijtvhene in 1693. Ook bij Jan Jacobs veel nieuwe

                                    familieleden bijgevoegd met de data. Ook hebben we nu de vermoedelijke  

                                   geboortedatum en de overlijdensdatum van Jan Jacobs.

*                              Nog een paar familieleden ontvangen bij Stevens Gerbrands . Tevens weten we nu ook zeker dat beide parentelen familie van elkaar

*                               zijn. Waar ze precies bij elkaar komen weten we nog niet, maar dat komt wel. Wel is het zo dat er ook verbanden bestaan door

*                               huwelijken van neef en nicht.

*      04-12-2007    Kijk bij feiten en aardigheidjes. Het Boverhoffsteegje bestaat echt!!!!  Zie foto. Ook weer familieleden gevonden o.a. bij Thijs Boverhoff.

*      12-12-2007    Diverse aanpssingen bij de Engelse tak en naamsgeschiedenis aangepast.    

*      19-12-2007   We hebben gezinsleden gevonden van Pieter Geerts Boverhoff in het parenteel Stevens Gerbrands.

*      31-12-2007   We hebben nieuwe geboorte en overlijdensdata bij het gezin Sep Bast Boverhoff uit Engeland.

*      04-01-2008   Toegevoegd: Geboortestreek.

*      09-01-2008    Geboorte, huwelijks en overlijdens data toegevoegd van de Eng tak.

*      18-01-2008    Familie uit Engeland toegevoegd in Parenteel Steven Gerbrands

*      28-05-2008     2 vrouwen met de naam Boverhoff hebben geleefd als non.

*                                Peter Boverhoff veroordeeld voor landloperij.

*      08-06-2008    Diverse foto’s geplaatst en aanvulling bij Ko

*      18-11-2009    Een complete nieuwe tak aangevuld dank zij Jan Diebrink. Dit zijn                               

                                 nakomelingen van een kleinzoon van Geert Boverhoff.

*      05-07-2010    Info over Peter en Thijs Boverhoff en het groot burgerrecht

*      07-09-20 11   We hebben weer nieuwe informatie gevonden en op de site geplaatst. Ook kunnen we nu na een studie over

                                het programma meer informatie kwijt. De komende tijd zullen we dat op internet plaatsen.  Ook hebben  we weer een sleutel gevonden

                                voor het bewijs dat de parenteel Jan Jacobs en de Stamboom Boverhoff familie van elkaar zijn. Waarschijnlijk zijn Stevens Boverhoff 

                                      Jan Jacobs broers.

*       09-10-2011   We hebben de ouders gevonden van Jan Jacobs en o o o wat een wonder. De naam van Jan Jacobs vader werd met 1 F geschreven.!!!!! 

*      20-10-2011    Bij parenteel Jan Jacobs. Ouders en broer van Jan Jacobs bijgevoegd. Jannie Verhoof-Boverhoff op 11-10-2011 overleden.